ΧΑΤΖΗΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΙΑ

Η συμβολαιογράφος Μαρία Χατζηπλάτων διατηρεί το γραφείο της στο κέντρο της Αθήνας στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. Με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και εχεμύθεια στοχεύει στην ταχεία διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης που αναλαμβάνει, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πελάτες της.
Σε συνεργασία με πεπειραμένους, εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους, μεσίτες, φοροτεχνικούς-λογιστές και μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, φροντίζει την ολοκληρωμένη κάλυψη, σε νομικό και τεχνικό επίπεδο, των ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνει τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα μετάβασης στο χώρο των πελατών, κατόπιν συνεννόησης, σε κάθε τοποθεσία που εντάσσεται στα όρια της αρμοδιότητάς της, για τη σύνταξη και υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πολυτεχνείου 10 , Αθήνα 104 33
210 5200049