ΒΙΚΑΤΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

Λογιστικές υπηρεσίες – Φοροτεχνική υποστήριξη – Συμβουλευτική

Φορολογική δήλωση Ε1, Ε2, Ε9, φορολογικές εκκρεμότητες συναλλαγές με το Δημόσιο, έναρξη ατομικής επιχείρησης ή διακοπή, λογιστική παρακολούθηση, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κορίνθου 221-223 , Πάτρα , Πάτρα 26221
2610 275953
6987 392241