ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ

Αστικό Δίκαιο: Αγοραπωλησίες, Μισθώσεις, Διαφορές Ενοικιαστών, Ασφαλιστικά Μέτρα, Εξώσεις.
Οικογενειακό Δίκαιο: Διαζύγια, Διατροφές, Επιμέλεια τέκνων.
Κληρονομικό Δίκαιο: Αποδοχή – Αποποίηση – Εκκαθάριση Κληρονομιάς.
Διοικητικό Δίκαιο: Διοικητικές Διαφορές.
Εμπορικό Δίκαιο: Επιταγές, Γραμμάτια, Τιμολόγια, Συναλλαγματικές, Πτωχεύσεις, Διαταγές Πληρωμής.
Ποινικές Υποθέσεις: Επιταγές, φορολογικά, πολεοδομικά, εργατικά, τροχαία.

  • Επικυρώσεις εγγράφων.
  • Μεταφράσεις από και σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.
  • Συμβόλαια – Έλεγχος τίτλων.
  • Εξώδικα.
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
    Υποθέσεις ένστολων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μανάκη Α. 11, Κάτωθι Ειρηνοδικείου Ιλίου, Ίλιον , Ίλιον 13122
210 2691992
6973 091806