ΤΣΙΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δικηγορικό Γραφείο

Ο δικηγόρος Γιώργος Τσιάπος διατηρεί το δικηγορικό γραφείο του στις Σέρρες, όπου ασκεί ενεργή και μάχιμη δικηγορία σε όλους τους τομείς του ελληνικού και κοινοτικού δικαίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση, παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες, εκπροσωπώντας τόσο φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες), όσο και νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Εμμανουήλ Ανδρόνικου 1 , Σέρρες 621 23
2321 600716
694 5950312