ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λογιστικό Γραφείο

  • Φορολογικά, Λογιστικά Οικοδομών
  • Εργατικά & Μισθοδοσία, ΕΦΚΑ, Συντάξεις
  • Τήρηση βιβλίων
  • Εποπτεία λογιστηρίου
  • Σύσταση εταιρειών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Προόδου 14, Βούλα , Αττική 16673
210 9659451