ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Το γραφείο δραστηριοποιείται σε θέματα: Αστικού δικαίου (ιδιωτικών συναλλαγών, μισθώσεων, οικογενειακού, κληρονομικού δικαίου κλπ) – Δικαίου ακινήτων – Εμπορικού δικαίου (δικαίου εταιριών, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, αξιογράφων, εμπορικών συναλλαγών, χρηματοδοτικών μισθώσεων, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, είσπραξης οφειλομένων κλπ)
Φορολογικού δικαίου – Ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και εμπορικού διεθνούς δικαίου, που καλύπτουν πρακτικά όλους τους παραπάνω τομείς, όταν οι σχετικές υποθέσεις έχουν διεθνή διάσταση, δηλαδή σχετίζονται με κάποιο τρόπο με το εξωτερικό
Ταυτόχρονα και ως δευτερεύουσα απασχόληση το γραφείο αναλαμβάνει και μεταφράσεις κειμένων από την αγγλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα προς την ελληνική και αντίστροφα καθώς και διερμηνείες σε δικαστικές και άλλες υποθέσεις (κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων κλπ).

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βασιλέως Ηρακλειου 11, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα , Θεσσαλονίκη (Κέντρο) 54625
2310 530993
6977 384487