ΣΠΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - Λογιστικό Γραφείο

Το λογιστικό γραφείο του Σπανού Λεωνίδα δημιουργήθηκε το 2007 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα των λογιστικών και φοροτεχνικών αναγκών για κάθε επιχείρηση, επαγγελματία και ιδιώτη.
Ο κος Σπανός είναι οικονομολόγος και παρέχει προσωποποιημένη συμβουλευτική και πληροφόρηση στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, άμεσα και με συνέπεια. Σκοπός του γραφείου είναι να συνεισφέρει στη δημιουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να βελτιώνουν τα μεγέθη και τα αποτελέσματά τους. Οι συνεργάτες του, καθώς και ο ίδιος, ενημερώνονται καθημερινά για τις τρέχουσες αλλαγές στα οικονομικά – φορολογικά θέματα, διασφαλίζοντας έτσι αξιοπιστία και εγκυρότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ακρωτηρίου 22 , Αχαΐα, Πάτρα 263 34
2610 332594
6930 555755