Πετρουλάκης Βασίλειος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω – Υποθέσεις Γενικού Δικαίου

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατησίων 166 , Αθήνα 112 52
210 8673950
697 2713582