ΠΑΤΕΡΑΚΗ – ΖΗΣΙΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  • Πληρεξούσια
  • Συστάσεις Οριζοντίων Ιδιοκτησιών
  • Μισθώσεις
  • Σύσταση – Τροποποίηση – Μετατροπή – Λύση Εταιρειών
  • Πιστοποιημένος ως Υπηρεσία μίας Στάσης
  • Απογραφές Θυρίδας
  • Κληρώσεις
  • Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Καποδιστρίου 18 , Αθήνα 106 82
2ος όροφος
210 3818020