ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ ΝΑΝΣΥ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια τόσο σε επίπεδο εκπροσώπησης του εντολέως ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών, όσο και σε επίπεδο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών ή απλής παροχής νομικών συμβουλών.

Η δικηγόρος Νάνσυ Παπαχρόνη υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) καθ’ όλη την διάρκεια της φοίτησής της στη Νομική Σχολή, εισήλθε δε πρώτη στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών επιστημών του Δ.Π.Θ., όπου επιλέχθηκε και εκεί ως Ωρομίσθια Μεταπτυχιακή Υπότροφος (Ω.Μ.Υ.) και αποφοίτησε με βαθμό άριστα (10). Σήμερα, παράλληλα με την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, συγγράφει την διδακτορική της διατριβή στο ποινικό δίκαιο.

Το επίπεδο της επιστημονικής της κατάρτισης είναι υψηλό, καθώς ενημερώνεται συνεχώς επί του συνόλου των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων και συμμετέχει σε πληθώρα συνεδρίων των επιστημονικών ενώσεων της χώρας.

Η μεθοδικότητα, η ταχύτητα κατά τον χειρισμό των υποθέσεων και η προσήλωση στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον κάθε εντολέα αποτελούν τους βασικούς στόχους του δικηγορικού μας γραφείου. Στην ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας συμβάλλει η συνεργασία μας  με μία ομάδα έμπειρων επαγγελματιών συναφών επιστημονικών κλάδων, όπως με δικαστικούς επιμελητές, διερμηνείς, λογιστές, πραγματογνώμονες και συμβολαιογράφους.

 

Τομείς Ενασχόλησης

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε περιλαμβάνουν τους περισσότερους τομείς του δικαίου. Ενδεικτικά, ακολουθούν κάποιες από τις κατηγορίες στις οποίες έχουμε εξειδίκευση:

Οικογενειακό Δίκαιο: διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικίαν, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, ζητήματα επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα τέκνα.
Ποινικό Δίκαιο: οικονομικό έγκλημα (κατάχρηση δημοσίου χρήματος, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, απάτη, απιστία, χρηματιστηριακά αδικήματα, φορολογικό ποινικό δίκαιο), ιατρική αμέλεια, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, υπεξαίρεση, ληστεία κ.α.), της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας, της τιμής, της σεξουαλικής ελευθερίας, εγκλήματα περί την υπηρεσία, περί τα υπομνήματα, ηλεκτρονικό έγκλημα.
– Κληρονομικό Δίκαιο
– Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρίες – Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές) – Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
– Εμπράγματο Δίκαιο (μισθώσεις, αγοραπωλησίες, συμβόλαια κ.α.)
– Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα
– Αυτοκίνητα – Τροχαία Ατυχήματα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννου Σούτσου 8, Αθήνα, Ελλάδα , Αθήνα 145 62
210 8080570
6948 461687