ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - Λογιστικό Γραφείο

Με στόχο την διασφάλιση των συμφερόντων κάθε επιχείρησης και φυσικού προσώπου, έχουμε δημιουργήσει μια έμπειρη και υπεύθυνη ομάδα που αποτελείται από επιστημονικό προσωπικό το οποίο συνεχώς επιμορφώνεται και παρακολουθεί τις εξελίξεις, προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις των λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ερμού 36 , Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη (Κέντρο) 546 23
2310 281181, 2310 282623