ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. - Λογιστικό Γραφείο

Η εταιρεία μας ‘’ΧΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ’’ (Panagioti tax-consultants) δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Φυσικά Πρόσωπα, Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς.
Λόγω των συνεχών μεταβολών στη φορολογική και εργατική νομοθεσία, διαρθρώσαμε μια πολυμελή ομάδα επιλεγμένων και αρτίως καταρτισμένων συνεργατών προκειμένου να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής εποχής έχοντας ως θεμελιώδεις βασικές αρχές της συνεργασίας με τους πελάτες μας την εχεμύθεια, την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα.
Λόγω του ευρέως φάσματος των υπηρεσιών στον οικονομικό τομέα διαθέτουμε νομικούς συνεργάτες για Διοικητικά θέματα, συνεργάτες για επενδυτικά προγράμματα κ.λπ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Μαραθώνος 73 (Άνω Άνοιξη) , Άνοιξη, Αττική 145 69
Ισόγειο
210 6215752