ΝΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Λογιστικό Γραφείο

Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μου, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση, προσφέρω στους πελάτες μου αποδοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες.

Φυσικά πρόσωπα

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων.
Συμβιβασμοί & Προσφυγές.

Νομικά πρόσωπα

Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά,
Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ,
Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, ισολογισμών,
Υποβολή δήλωσης φόρου, εισοδήματος,
Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών,
Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές,
Προγράμματα ΕΣΠΑ

Φοροτεχνικά

Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης.
Εκπεστέες δαπάνες.
Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη.
Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων.
Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ.
Συμβιβασμοί & Προσφυγές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίας Σοφίας 47 , Κολωνός 10444
210 5157118
6973 669143