ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Λογιστικό Γραφείο

Λογιστικό – Φοροτεχνικό Γραφείο. Φορολογικές δηλώσεις, Τήρηση βιβλίων, Μισθοδοσία, ΦΠΑ, ΦΜΥ, παρακρατήσεις φόρου και πληρωμές, Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιρειών, Οικονομοτεχνικές συμβουλές και μελέτες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ολύνθου 58 & Αγίου Δημητρίου , Αττική, Πειραιάς 18545
212 1057337