ΜΠΟΓΙΑΤΙΝΗΣ Π. – ΛΑΠΠΑ Χ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών επί συνταξιοδοτικών θεμάτων – γήρατος, αναπηρίας, θανάτου (κάθε είδους)- στην κατάθεση αιτήσεων, στην υποβολή ενστάσεων -προσφυγών, στην καταμέτρηση ασφαλιστικού χρόνου (ενσήμων) και στην παρακολούθηση πορείας συνταξιοδοτικού φακέλου όλων των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΦΚΑ έως και την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης. Αναλαμβάνει επίσης τη διεκπεραίωση Διοικητικών προσφυγών, υποθέσεων εμπορικού, αστικού και φορολογικού δικαίου όπως και τη νομική συμβουλευτική σύγχρονων επιχειρήσεων. Το γραφείο συνεργάζεται με Ανώνυμες Εταιρείες αλλά και με μεγάλη Ασφαλιστική Εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και διαχειρίζεται όλα τα επιμέρους ζητήματα που τις αφορούν, ενώ παρέχει νομικές συμβουλές στο Σωματείο Εργαζομένων Γ.Ν.Θ. Άγιος Δημήτριος καθώς και στον Σύλλογο Παραπληγικών Θεσσαλονίκης.

Επιπλέον, παρέχει Νομικές υπηρεσίες σε διαζύγια, σε διαφορές επιμέλειας τέκνων, διατροφής και γενικότερα σε όλα τα οικογενειακά θέματα που προκύπτουν από το γάμο.

Επίσης, το Δικηγορικό γραφείο έχει πολυετή εμπειρία στις αναπηρικές συντάξεις και επιδόματα αναπήρων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κουντουριώτου 21 , Θεσσαλονίκη (Κέντρο) 546 25
23130 56458
6942 676193, 6944 395772