ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΦΟΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - Λογιστικό Γραφείο

Οικονομολόγος, Λογιστής, Φοροτεχνικός

Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 1997 με έδρα το Ηράκλειο και συγκεκριμένα στην οδό Εβανς 77 (α΄ όροφο). Αναλαμβάνει την τήρηση βιβλίων κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας ανεξαρτήτως τζίρου, καθώς και υπηρεσίες για ιδιώτες.

Υπηρεσίες για Ιδιώτες: 

 • Δήλωση Εισοδήματος: Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης εισοδήματος καθώς και των στοιχείων ακινήτων (Ε1 – Ε9)
 • Υπολογισμός Φόρου
  Άμεσος υπολογισμός κι εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη δήλωση
 • Συμπληρωματικές Δηλώσεις
  Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται σκόπιμο.
 • Εργατικά – Ασφαλιστικά
  Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
  Σύνταξη και υποβολή των καταστάσεων που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση νέων οικοδομών.
 • Φοροτεχνικές συμβουλές – Καθοδήγηση
  Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
  Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
 • Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΙΚΑ
  Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ΙΚΑ (ΑΠΔ) οικοδομοτεχνικού έργου. (Ασφάλιση οικοδόμων)

Υπηρεσίες για Επαγγελματίες:

 • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές
  Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων.
 • Αντιπροσώπευση σε υπηρεσίες
  Αντιπροσώπευση σε Δ.Ο.Υ, ΙΚΑ, ΟΑΕΔ κλπ
 • Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων
  Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους μηχανογράφησης.
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις
  Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κλπ
 • Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων
  Υπολογισμός και σύνταξη όλων των δηλώσεων έμμεσων, (ΦΠΑ), παρακρατούμενων, (ΦΜΥ) και άμεσων φόρων, (εισοδήματος) και υποβολή αυτών.
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας
  Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έβανς Άρθουρ 77 , Ηράκλειο, Κρήτη 712 01
2810 342379
6945 935424