ΔΙΟΙΚΕΙΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Το γραφείο μας παρέχει λογιστικές, φοροτεχνικές και άλλες υπηρεσίες που αφορούν κάθε είδος επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Η άριστη εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με τη συνεχή από μέρους μας ενημέρωση, βοηθούν ώστε κάθε εταιρεία ή ιδιώτης να μπορεί να καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες της.

Το λογιστικό μας γραφείο είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σε κάθε ζήτημα που αφορά τον κάθε πελάτη μας ιδιώτη, επαγγελματία,επιχείρηση online.

Λογιστικές, φοροτεχνικές, εργατικές εργασίες
– Άμεσα
– Γρήγορα
– Αξιόπιστα

Πάντα με σεβασμό και γρήγορη ανταπόκριση στον πελάτη μας.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)

– Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων.

– Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών Α΄, Β΄ και Γ΄ του Κ.Β.Σ. (Μηχανογραφημένα ή Χειρόγραφα).

– Μετατροπές – συγχωνεύσεις – λύσεις και εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων.

– Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος όλων των τύπων.

– Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.), Λοιπών Παρακρατούμενων και Έμμεσων Φόρων.

– Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.).

– Παροχή φορολογικών συμβουλών.

– Υπολογισμός Μισθοδοσίας – Διαχείρισης Προσωπικού και διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών σχετικά με αυτή (Ο.Α.Ε.Δ., Επιθεώρηση Εργασίας κ.λ.π.).

– Τη σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) του Ι.Κ.Α. μέσω Internet.

• Στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων και εν γένει όλων των φοροεισπρακτικών επιδρομών.

• Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.

– Σύνταξη και υποβολή προσφυγών και ενστάσεων για φορολογικές – εργασιακές και ασφαλιστικές διαφορές.

– Σύνταξη όλων των εντύπων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) εκμεταλλευόμενοι όλες τις απαλλαγές που από τον νόμο δικαιούμεθα ακόμα και αν αυτό αναφέρεται με τα πλέον ψιλά γράμματα, με σκοπό την νόμιμη φορολογική σας ελάφρυνση.

– Ακριβή υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και τη συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου, με σκοπό τον μηδενισμό του αναλογούν φόρου.

– Ακριβή εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης έτσι ώστε να είστε ενήμεροι και σύμφωνοι για τον τυχών φόρο που σας αναλογεί.

– Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος το οποίο σας δίνεται από την εταιρία μας.

– Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9.

 

ΔΙΟΙΚΕΙΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Διευθύνσεις

Λ. Κηφισίας 190, 15451, Νέο Ψυχικό
Τηλ./Fax: 210 6770056, – 58
Email. [email protected]

Αντ. Καμπάνη 3, 11252, Αθήνα. Τηλ. 210 8644850 (1ος όροφος)

Στρ. Νικ. Ρόκκα 54, 19600, Μάνδρα. Τηλ. 210 5551144

Επτανήσου 16, 15231, Χαλάνδρι. Τηλ. 210 8228414

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Κηφισίας 190 , Αθήνα, Νέο Ψυχικό 15451
210 8644850
6932 376791