ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πολιτικός Μηχανικός

Το τεχνικό του γραφείο του Νικόλαου Λυμπέρη ασχολείται με όλα τα θέματα ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού. Μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές και πάσης φύσεως έκδοσης οικοδομικών αδειών Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων.
Επίσης αναλαμβάνει κάθε είδους τοπογραφικών και αρχιτεκτονικών αποτυπώσεων (οικοπέδων, γηπέδων, κατοικιών) καθώς και τακτοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών, βεβαιώσεων κύριας χρήσης και βεβαιώσεων νομιμότητας σύμφωνα με τις νέες πολεοδομικές και κτηριοδομικές διατάξεις.
Τέλος, αναλαμβάνει ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις κάθε χώρου ή κτηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Βουλιαγμένης 155 , Αττική, Γλυφάδα 166 74
215 5207373
698 5919837