ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Συναινετικά διαζύγια, σύμφωνα συμβίωσης, γονικές παροχές, δωρεές, μεταβιβάσεις, πληρεξούσια, διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς, συστάσεις οριζ. και κάθετων ιδιοκτησιών και τροποποιήσεις αυτών, αναγνώριση τέκνων, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας, συνεργασία με τεχνικό γραφείο για τακτοποίηση-νομιμοποίηση αυθαιρέτων, σύνταξη τοπογραφικών, παροχή βεβαιώσεων περί αυθαιρέτων, ενεργειακά πιστοποιητικά για πωλήσεις και ενοικιάσεις, πράξεις για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φειδίου 11 , Αθήνα, Αττική 106 78
5ος Όροφος
210 3840338
697 6887377