ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗ ΖΩΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

 • Αγορά ακινήτου
 • Αγοραπωλησίες οικοπέδων
 • Ανταλλαγές ακινήτων
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Δωρεές
 • Ένορκες δηλώσεις
 • Ένορκες καταθέσεις
 • Πληρεξούσια
 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
 • Πράξεις ανάληψης ιδιόγραφης διαθήκης
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς

Στοιχεία Επικοινωνίας

Βαλαωρίτου 17 , Κολωνάκι 106 71
210 3625709