ΚΟΥΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η αποτελεσματικότερη και ταχύτερη δυνατή επίλυση του προβλήματος ή διευθέτηση του ζητήματος που σας απασχολεί. Γι’ αυτό άλλωστε η νομική συμβουλευτική αποτελεί επιλογή μας και η προληπτική δικηγορία εμπλουτισμένη με τα στοιχεία της εξατομικευμένης παροχής νομικής συμβουλής, προτεραιότητα μας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατεύθυνση του γραφείου εφόσον αυτό είναι καταρχάς δυνατόν αλλά και συμφερότερο είναι η εξωδικαστική και όχι η δικαστική επίλυση της διαφοράς.

Επιπλέον δίνουμε έμφαση στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εντολών – πελατών μας σχετικά με την εξέλιξη της διεκπεραίωσης της εντολής που μας ανατέθηκε, σεβόμενοι ιδιαιτέρως τη δικηγορική μας ιδιότητα η οποία συνιστά λειτούργημα, ενεργώντας με συναίσθηση της αναλογούσας ευθύνης μας αλλά και τιμώντας σας για την επιλογή σας στο πρόσωπο μου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κύπρου 56 , Κόρινθος 201 31
1ος όροφος
2741 300235
6973 015405