ΚΟΥΛΟΥΡΗ Α. ΣΩΤΗΡΙΑ - Συμβολαιογράφος

Το συμβολαιογραφικό γραφείο μας είναι ενεργό από το 2014 και ασχολείται με τη σύνταξη, την εκτέλεση και την επίσημη καταγραφή νομικών συμβολαίων και άλλων νομικών εγγράφων. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με:  Αγοραπωλησίες ακινήτων – Κληρονομικά συμβόλαια – Σύμφωνο συμβίωσης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Κωνσταντίνου 5 , Πειραιάς 185 31
6ος
213 0323556
6974 830118