ΚΛΑΜΕΝΑΚΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ

Λογιστικές υπηρεσίες – Φοροτεχνική υποστήριξη

Φορολογική δήλωση Ε1, Ε2, Ε9, φορολογικές εκκρεμότητες συναλλαγές με το Δημόσιο, έναρξη ατομικής επιχείρησης ή διακοπή, λογιστική παρακολούθηση, τήρηση βιβλίων, μισθοδοσία, χρηματοοικονομικές συμβουλές.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ίριδος 4 , Παλαιό Φάληρο 175 61
210 9882383