ΚΑΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Παροχή πάσης φύσεως συμβολαιογραφικών υπηρεσιών.

  • Αγοραπωλησίες
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων: αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, διανομή ακινήτων κ.λπ.
  • Διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς
  • Πληρεξούσια
  • Σύσταση και τροποποίηση εταιρειών
  • Σύμφωνα συμβίωσης, αναγνωρίσεις τέκνων
  • Υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σόλωνος 77 , Αθήνα 106 79
6ος όροφος
210 3635315
6974 959246