ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ

Η συμβολαιογράφος Ελένη Κάλλη δραστηριοποιείται στους τομείς του εμπράγματου, οικογενειακού, κληρονομικού και εμπορικού δικαίου που άπτονται της συμβολαιογραφικής πρακτικής. Παράλληλα, το συμβολαιογραφικό της γραφείο αναλαμβάνει υπολογισμούς αντικειμενικών αξιών, δηλώσεις φόρου ακινήτων και ηλεκτρονικές καταχωρίσεις, ενώ παρέχονται, εν γένει, νομικές συμβουλές για κάθε υπόθεση που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της συμβολαιογράφου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 95 (πλησίον των Δικαστηρίων) 114 74
2ος
210 6401620