ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Λογιστικό Γραφείο

Τήρηση Βιβλίων Β & Γ Κατηγορίας, Μισθοδοσίες, Διεκπεραιώσεις Φορολογικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων, ΓΕΜΗ, Ενάρξεις -Μεταβολές – Διακοπές Εταιριών, Μηχανογράφηση Λογιστηρίου, Δηλώσεις Ε9-ΕΝΦΙΑ – Μισθωτηρίων, Έκδοση Πιστοποιητικών, Αιτήσεις Επιδομάτων, Φορολογικές Δηλώσεις, Ρυθμίσεις, Λοιπά Φορολογικά Θέματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Μαραθώνος 64 , Αττική, Παλλήνη 153 51
211 4234930
694 8870247