ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ & ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Λογιστές Α’ Τάξης.

Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών
ΦΠΑ – ΦΑΠ – Δηλώσεις Εισοδήματος
Οργανωση Επιχειρήσεων
Ενάρξεις – Διακοπές – Μεταβολές
Εργατικά – Ασφαλιστικά
Μηχανογραφική Υποστήριξη

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημητρίου Ανδρέα 62 , Νέα Ιωνία 14235
210 2759505
6977 200728