ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το δικηγορικό γραφείο μας έχει ασχοληθεί και ασχολείται με πλήθος σοβαρών υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη και το πελατολόγιό του περιλαμβάνει σημαντικά, φυσικά και νομικά, πρόσωπα της χώρας. Εκπροσωπεί τους εντολείς του σε όλα τα δικαστήρια της χώρας έως και τα Ανώτατα Ακυρωτικά και εξασφαλίζει συνεργασίες με τους πλέον καταξιωμένους συναδέλφους δικηγόρους, σε απόλυτη συνεννόηση και συνεργασία με τους εντολείς του, σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Φράγκων 14 , Θεσσαλονίκη (Κέντρο) 546 26
5ος όροφος
2310 548011
6944 302131