ΕΥ@LOGISTIKO – ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φορολογική & Φοροτεχνική Υποστήριξη – Εξυπηρετούμε Εταιρείες Φυσικά Πρόσωπα
  • Μισθοδοσίες
  • Οργάνωση Λογιστηρίων
  • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών
  • Σύνταξη και Ηλεκτρονική Κατάθεση Φορολογικών Δηλώσεων
  • Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ
  • Φορολογικές δηλώσεις
  • Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική υποβολή Ε1, Ε9 στο TAXIS. Σε περίπτωση διευκρινίσεων, επικοινωνούμε με την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Κτηματολόγιο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Θουκιδίδου 47 , Άλιμος, Αττική 17455
213 0339110, 210 3213720
6947 250079