ΓΑΛΑΝΟΥ ΑΝΝΑ

  • Μεταβιβάσεις ακινήτων: αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, διανομή ακινήτων κ.λπ. – Συναινετικά διαζύγια
  • Διαθήκες, αποδοχές κληρονομιάς
  • Πληρεξούσια
  • Σύσταση εταιρειών μέσω Υπηρεσίας Μιας Στάσης και τροποποίηση εταιρειών
  • Σύμφωνα συμβίωσης, αναγνωρίσεις τέκνων
  • Υπολογισμοί αντικειμενικών αξιών
  • Ένορκες βεβαιώσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κάλβου Ανδρεα 147 , Αμπελόκηποι, Αττική 115 22
210 6430314