ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - Δικηγορικό Γραφείο

Το Δικηγορικό Γραφείο Φραγγεδάκη δραστηριοποιείται στις Σέρρες από το 1970, ανταποκρινόμενο με επαγγελματισμό και εχεμύθεια στις υποθέσεις των εντολέων του.

Δικηγόροι του Γραφείου: Αντώνης Αθαν. Φραγγεδάκης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω , Μαρία Μπρούντζιου.

Παρέχουμε πλήρη κάλυψη ιδιωτών και επιχειρήσεων με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοσθένους Φλωριά 6 , Σέρρες 62 123
2321 024441
6977 659346