ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Γεννήθηκε στην Ανδραβίδα-Ηλείας. Σπούδασε Νομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με υποτροφία από το Ίδρυμα υποτροφιών Ι. Λάτση. Συνέχισε τις σπουδές του επί διετία παρακολουθώντας, έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης (LLM) στις Ποινικές Επιστήμες του ιδίου Πανεπιστημίου, όπου επιμορφώθηκε ιδίως στους  κλάδους Ποινικό Δίκαιο, Ποινική Δικονομία, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα, Ποινολογία και Αντεγκληματική Πολιτική.

Στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εκπόνησε πλήθος μελετών και εισηγήσεων, τις οποίες παρουσίασε και προφορικά.

Ενδεικτικά αναφέρω τις κάτωθι:
• Δημοσίευση μελέτης με θέμα: «Η επιρροή της επερχόμενης ή ήδη επελθούσης πτώχευσης στο αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο», Ποινικά Χρονικά, ΞΔ΄/2014, σελ. 650-658.

• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, με θέμα: «Οι εξωτερικές έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης(OLAF): Τα δικαιώματα των υπό έρευνα προσώπων».

• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης,  με τίτλο: «Διεθνείς όψεις του δεδικασμένου», Ιούνιος 2014.

• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, στα πλαίσια της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Ποινικών επιστημών,  με τίτλο: «Η ειδική παραγραφή των εγκλημάτων και των ποινών», Μάιος του 2014

• Εκπόνηση εργασίας και προφορική ανάπτυξη αντίστοιχης εισήγησης, στα πλαίσια της παρακολούθησης του Π.Μ.Σ. Ποινικών επιστημών,  με τίτλο: «Νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας: Αναδρομικότητα των όρων δίωξης στα φορολογικά αδικήματα/λογιστικό χρήμα/ακαταδίωκτο δημόσιων λειτουργών», Μάρτιος του 2014.  Πέραν αυτών έχει παρακολουθήσει ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων σε ζητήματα όχι μόνο της Νομικής, αλλά και της Πολιτικής και Οικονομικής επιστήμης, ενώ συνεχίζει να επιμορφώνεται τακτικά σε σχέση με επίκαιρα νομικά ζητήματα.

Είναι δικηγόρος Αθηνών, ασκεί “μάχιμη” και συμβουλευτική δικηγορία με έμφαση σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου (ιδίως οικονομικό έγκλημα/ηλεκτρονικό έγκλημα, αδικήματα επιχειρήσεων,σύνθετες περιπτώσεις απάτης, διεθνές και ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο), Εμπορικού/Αστικού Δικαίου (τραπεζικό δίκαιο, εμπορικες συμβάσεις, εταιρίες, προσωπικά δεδομένα, πνευματική-βιομηχανική ιδιοκτησία)  και Διοικητικού δικαίου (αστική αυθύνη του δημοσίου, διοικητικές ποινές/πρόστιμα, δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, πειθαρχικό δίκαιο).

 

Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά.

Παράλληλα αρθρογραφεί τακτικά σε εφημερίδες και περιοδικά σε σχέση με επίκαιρα νομικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ποινικό Δίκαιο
– Οικονομικό έγκλημα, αδικήματα επιχειρήσεων και ειδικοί ποινικοί νόμοι
– Ηλεκτρονικό έγκλημα
– Απάτη
– Ευρωπαϊκό και διεθνές ποινικό δίκαιο
– Έρευνες
– Δέσμευση/κατάσχεση/Δήμευση περιουσιακών στοιχείων
– Ποινική συνδιαλλαγή, Ποινική διαπραγμάτευση/συμβιβασμός, ικανοποίηση του παθόντος, Μέτρα επιείκιας

Αστικό Δίκαιο
– Δικαστική επίλυση σύνθετων εμπορικών και αστικών διαφορών
– Διασυνοριακή επίλυση εμπορικών διαφορών
– Δικαστική επιδίωξη αποζημιώσεων και διεκδίκηση χρεών
– Ακίνητα/μισθωτικές διαφορές
– Τραπεζικό δίκαιο και προστασία του καταναλωτή
– Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
– Προστασία προσωπικών δεδομένων
– Σύσταση/τροποποίηση/συγχώνευση εταιρειών
– Εμπορικές συμβάσεις
– Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Συμβιβασμοί, διαμεσολάβηση, διαιτησία)

Διοικητικό Δίκαιο
– Αστική ευθύνη του Δημοσίου
– Προσφυγή κατά διοικητικών ποινών/προστίμων
– Αίτηση ακύρωσης/διοικητική προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων
– Ζητήματα συνταγματικότητας νόμων, κανονιστικών πράξεων της διοίκησης κ.α.
– Διοικητικές συμβάσεις
– Εκκλησιαστικό δίκαιο
– Ζητήματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
– Άμυνα οφειλετών Δημοσίου
– Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων

Ατομικά δικαιώματα
– Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου
– Αιτήσεις σε δικαστικές, διοικητικές και πολιτικές αρχές
– Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και αρχές αλλοδαπών κρατών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μαυροκορδάτου 7, Αθήνα, Ελλάδα , Αθήνα 106 78
5ος
210 3804862
6978 156761