ΔΡΙΖΟΣ ΜΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

  • Τήρηση Βιβλίων όλων των Κατηγοριών
  • Επίβλεψη Λογιστηρίων, Εργατικά
  • Διόρθωση ΕΝΦΙΑ
  • Εποπτεία λογιστηρίου
  • Ίδρυση ΙΚΕ
  • Ίδρυση ΟΕ
  • Ισολογισμοί εταιρειών
  • Λογιστική παρακολούθηση Α.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημητρίου Ράλλη 30, Μαρούσι, Ελλάδα , Αττική, Μαρούσι 15124
210 6140386
6932 254936