ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΔΡΑΓΙΟΥ - Εταιρεία Συμβολαιογράφων

Η εταιρεία Συμβολαιογράφων ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με ιδιαίτερη ενασχόληση:

  • στις μεταβιβάσεις ακινήτων
  • στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια
  • στις αποδοχές κληρονομίας
  • στις συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών
  • στις συστάσεις και τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών
  • στη σύνταξη διαθηκών
  • σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων
  • σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημίου 56 , Αθήνα, Αττική 106 78
4ος
210 3825914
6977 424103 ΕΛΕΝΗ , 6944 468974 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ