ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗΣ ΔΡΑΓΙΟΥ

Η εταιρεία Συμβολαιογράφων ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου με ιδιαίτερη ενασχόληση:

  • στις μεταβιβάσεις ακινήτων,
  • στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια,
  • στις αποδοχές κληρονομίας,
  • στις συστάσεις οριζοντίων και κάθετων ιδιοκτησιών,
  • στις συστάσεις και τροποποιήσεις καταστατικών εταιρειών,
  • στη σύνταξη διαθηκών,
  • σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων,
  • σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστημίου 56, Αθήνα, Ελλάδα , Αθήνα
4ος
210 3303135, 210 3825915
6977 424103, 6944 468974