ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Λογιστικό Γραφείο

Οικονομολόγος – Λογιστής
  • Ενημέρωση – Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων
  • Έλεγχος – Συμπλήρωση – Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
  • Εργατικά – Ασφαλιστικά
  • Οικονομοτεχνικές Μελέτες – Αναλύσεις
  • Αγροτική Οικονομική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Μεσσήνης 18 , Καλαμάτα, Μεσσηνία 241 34
27210 98088
694 5694745