ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο μας εδρεύει στην Αθήνα, απασχολεί έξι δικηγόρους Αθηνών, υποστηρίζεται από έμπειρες γραμματείς και συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων σε όλη την περιφέρεια και τις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές – νομικές υπηρεσίες, δικαστηριακή συνδρομή και υποστήριξη όλων των προσωπικών ή επιχειρηματικών επιλογών τους.

Περιγραφή Υπηρεσιών-Προϊόντων

Αστικό δίκαιο, Εμπορικό δίκαιο, Δίκαιο των εταιρειών (ίδρυση, νομική υποστήριξη όλων των μορφών εταιρειών Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινοπραξίες), Δίκαιο των αξιογράφων (συναλλαγματικές, επιταγές), Εμπορικές συμβάσεις (παροχής υπηρεσιών, εμπορικής αντιπροσωπείας, πρακτόρευσης κ.ο.κ.), Βιομηχανική ιδιοκτησία (σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας), Δίκαιο ιδιωτικής ασφάλισης,
Είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Κωνσταντίνου 6 , Αθήνα 104 31
210 9214855
6972 009300