ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ - Δικηγορικό Γραφείο

Ο δικηγόρος LL.M. Χριστόπουλος Σ. Κωνσταντίνος έχει διαπίστευση από το γενικό προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη για νομικά θέματα καθώς και για επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
Ασχολείται με: Αστικό, εμπορικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, ιατρικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παπαναστασίου Αλεξάνδρου 53 , Θεσσαλία, Λάρισα 412 22
24140 03201