ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ - Λογιστικό Γραφείο

Φορολογικές Υπηρεσίες, Εργατικά – Φορολογικές Δηλώσεις, Τήρηση Βιβλίων – Ενάρξεις, Μεταβολές, Εξωτερικές Εργασίες – Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων, ΕΣΠΑ

Το γραφείο του λογιστή Χριστοδούλου Άγγελου, στην Αθήνα, επιλύει τα φορολογικά – λογιστικά ζητήματα ιδιωτών και εταιρειών, με επαγγελματισμό, εχεμύθεια και αξιοπιστία.

Επιλύουμε τα λογιστικά – φοροτεχνικά ζητήματα ιδιωτών & επιχειρήσεων, με σεβασμό & υπευθυνότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφόρος Ειρήνης 39 , Αττική, Ταύρος 177 78
6936 567660