ΧΑΤΖΑΡΑ ΕΛΕΝΗ - Δικηγορικό Γραφείο

Αστικό Δίκαιο – Εμπορικό Δίκαιο

Ωράριο 9:00 – 15:00 και απόγευμα κατόπιν ραντεβού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Ηρώων 1940-1941 6, Ιστορικό και Εμπορικό Κέντρο , Κομοτηνή, Ροδόπη 691 33
2531 033306
6986 082176