ΧΑΪΚΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ – ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στα παρακάτω θέματα:

ΑΚΙΝΗΤΑ: Αγοραπωλησίες – Γονικές παροχές – Δωρεές – Ανταλλαγές – Διανομές – Κληρονομιές – Εργολαβικά -Συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών
ΕΤΑΙΡΙΕΣ: Υπηρεσία Μιας Στάσης για σύσταση εταιριών – Τροποποιήσεις-Μετατροπές-Συγχωνεύσεις Εταιριών
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Σύμφωνα Συμβίωσης – Συναινετικά Διαζύγια – Αναγνωρίσεις Τέκνων
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ: Πληρεξούσια – Διαθήκες – Ένορκες βεβαιώσεις – Απογραφές θυρίδων-κληρονομιών – Μισθώσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ζωοδόχου Πηγής 7 , Εξάρχεια 10678
3ος όροφος
210 3827156 , 210 38 23 724
6944 734998