ΜΠΟΥΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Συμβολαιογράφος – Αποδοχές Κληρονομιάς – Μεταβιβάσεις Ακινήτων – Αναγνώριση Τέκνων – Γονικές Παροχές – Διαθήκες – Σύμφωνα Συμβίωσης – Πληρεξούσια – Πλειστηριασμοί – Συναινετικά Διαζύγια – Σύσταση Εταιρείας – Ένορκες Βεβαιώσεις – Αγοραπωλησίες – Θεώρηση Ιδιωτικών Εγγράφων – Σύνταξη Εγγύησης Συμφωνιών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατησίων 67, Αθήνα, Ελλάδα , Αθήνα 104 34
2105222225