ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η Κα Αλεξοπούλου είναι συμβολαιογράφος πιστοποιημένος ως υπηρεσία μιας στάσης για την ίδρυση κεφαλαιουχικών εταιριών ( ΑΕ και ΕΠΕ ) και ασχολείται με ακίνητα, κληρονομιές και φορολογία. Παρέχει συμβολαιογραφικές υπηρεσίες μεταβίβασης ακινήτων, αγοραπωλησιών, γονικών παροχών κληρονομιών, εταιριών, φορολογικών θεμάτων κλπ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αλεξάνδρου Σούτσου 19, Αθήνα, Ελλάδα , Κολωνάκι 106 71
210 3638959, 210 3387994