Γιάννη Αλεξάνδρα – Λογιστικό Γραφείο

Γιάννη Αλεξάνδρα – Λογιστικό Γραφείο

Δηλώσεις ιδιωτών

Φορολογικές δηλώσεις

Τήρηση βιβλίων

Συντάξεις

Προγράμματα ΕΣΠΑ-ΟΑΕΔ

Μισθοδοσία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Αγίου Γεωργίου 6 , Αγρίνιο 30132
26410 23991