ΒΙΚΑΤΟΣ ΙΚΕ

Λογιστικό γραφείο. Ιδιώτες, επιχειρήσεις, βιβλία Γ κατηγορίας, έναρξη εργασιών, σύσταση εταιρειών

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πατρέως 53 , Πάτρα 26221
2610 275953
6987 392241